За нас

През последните няколко години "ВХВ" ООД се наложи, като една от водещите в сектор промишлено строителство и доказа, че е надежден партньор в работата си с архитекти, инвеститори и крайни клиенти.
Фирмата управлява две производствени предприятия: за метални конструкции и изделия от метал в Пловдив и "Глоком 98" АД - за производство ремонт на каросерии и шасита в с. Гложене (Тетевен).

Още от създаването си, компанията се стреми да обедини най-доброто от традициите на "Глоком 98" АД и пазарните позиции на "ВХВ" ООД с глобалния опит и високите немски стандарти.

"ВХВ" ООД се стреми не само да е лидер на пазара за производство на метални конструкции в България, но и да въвежда най-добрите съвременни технологии и практики. Компанията ще продължи да инвестира в човешкия си ресурс, опазване на околната среда и природо-съобразно производство като противовес на сивия сектор.

"ВХВ" ООД Пловдив разполага с близо 90 служители, които вече работят за водещата компания. Дружеството инвестира в повишаване квалификацията на работниците и служителите и въвеждане на водещи мениджмънт, производствени и бизнес практики."ВХВ" ООД Пловдив се управлява от г-н Христо Иванов - управител и председател на съвета на директорите на "Глоком 98" АД: “Това, което ни отличава от останалите производители на метални конструкции в България е високото ниво на качество и контрол във всеки един от етапите, високата квалификация на персонала, иновационната политика и грижата за околната среда.

Освен процеса на производство, фирмата гарантира уникално кратки срокове и прецизност на монтажа. Наличната механизация (5 бр. автокрана, 5 броя автовишки и множество подемни и транспортни средства) са сериозно преимущество пред конкурентите и съчетанието на прецизност и квалификация у персонала, извършващ монтажа, доказва лидерството ни.”С получаване одобрение за сертификация по ISO 14001 и OHSAS 18001, фирма ВХВ ООД прекрачи важно стъпало в усъвършенстване и постигане на най-доброто. Така завърши първият и основен цикъл в превръщането на компанията в еталон за производителите на конструкции в България!