За нас

Военно Ремонтен Завод “ВОЛА ЕКО” ЕАД съществува от 1962 година като завод от структурите на Министерството на отбраната на Република България.

ВРЗ “ВОЛА ЕКО” ЕАД е бързоразвиваща се организацияс над 20 – годишен опит в областта на машиностроенето, като основната й дейност включва разработване, производство и монтаж на метални конструкции. В реализацията на дейността си фирмата използва най-съвременни технически средства и машиностроителни технологии.

В момента завода развива дейност в следните граждански направления:

 • Изработва метални конструкции;
 • Произвежда специализирани съдове за битови отпадъци;
 • Произвежда специализирани съдове за строителни отпадъци;
 • Изработва изделия за Енергетиката;

ВРЗ ”ВОЛА ЕКО” ЕАД има оборудване за извършване на различни видове обработка, в това число:

 • Заготвителни операции на листов материал на ножици гилотинни и плазмено разкрояване с ЦПУ;
 • Заготвителни операции на прътов материал;
 • Заваряване в защитна среда (МИГ и МАГ),точково заваряване, ръчно електродъгово заваряване;
 • Огъване на ламарина
 • Пресова работа на хидравлични и екцентър преси
 • Галванично поцинковане
 • Боядисване.

"ВРЗ ВОЛА ЕКО" ЕАД изпълнява проект:"Подобряване на условията на труд във "ВРЗ ВОЛА ЕКО" ЕАД, чрез закупуване на лични предпазни среаства, специално работно облекло и обособяване на затворена зона за боядисване" по договор: ESF2303-05-05013"