За нас

ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО ЕООД гр. Пещера е регистрирано в Окръжен съд Пазарджик с фирмено дело №850/1992.

Основния капитал на дружеството е 18 800 лева и 100% от дяловете са собственост на Община Пещера.

Основна дейност на дружеството е: Експлоатация, поддръжка, строителство, инвестиционна дейност, водопроводни, канализационни и строителни услуги на територията на община Пещера и лет. „Св.Константин”.

Дружеството осъществява “водоснабдителни” и „канализационни” услуги на територията на община Пещера на крайните потребители.

Осигурява безопасна и безаварийна работа на водоснабдителните и канализационните мрежи и прилежащите и съоръжения, гарантира безопасно и надеждно водоснабдяване до потребителите.

Общата площ на Община Пещера е 135 430 кв.м. върху която се намират обслужваните от В и К оператора мрежи и системи.

Общият брой на населението живеещо в региона е 24037 души. От тях населението ползващо водоснабдителните услуги е 24037 души.

Канализационните услуги се използват от 22856 души.

Регулираните дейности се предоставят в гр. Пещера, с. Радилово, с. Кап. Димитриево и лет. „Св. Константин”.