SmartDoser AFra

SmartDoser AFra представлява система за конрол и управление на процесите на тегловно дозиране при промишленопроизводство на бетони на добавъчни материали /addmixture/ от групата на химическите добавки. Тези вещества всъщност модифицират различни характеристики на бетона и са известни като пластификатори, ускорители, забавители, въздуховъвличащи и др., които се добавят в малки количества към стандартните фракции. Дозаторът се произвежда в различни варианти - с един или два дозиращи обема, всеки от които може да бъде едно- или двукомпонентен.

КОМПОНЕНТИ

  • Метален шкаф, предназначен за защита на транспортиращите помпи
  • Дозиращи цилиндри - физически обем 12 L, работен обем до 8 L
  • Транспортиращи помпи и транспортна магистрала – PVC маркучи или тръби
  • Пулт за силово управление на транспортиращите помпи
  • Тегловни датчици и еталонни тефлонови тежести
  • Специализиран контролер за управление