Автомобилна везна AutoWM-60

AutoWM-60 представлява електронна везна, която е предназначена за прецизно претегляне на автомобилни товари. Процесът на претегляне се контролира от специализирана микропроцесорна система. При строго спазване на правилата за експлоатация тя гарантира точност на претеглянето, съответстващо на метрологичен клас III. Електронното устройство поддържа комуникация със специализирана програма AutoWM Extra, която значително разширява функционалните му възможности.

КОМПОНЕНТИ

  • железобетонна платформа
  • датчици на тегло
  • електронен контролер за управление на тегленето
  • устройства за комуникация с потребителя – интегрирани в контролера клавиатура и дисплей
  • устройство за комуникация с персонален компютър по стандарта RS485 /half duplex/
  • опционален спомагателен външен дисплей
  • приложение AutoWM Extra, изпълнявано под Windows /2000, XP, Vista, Windows 7/ и осигуряващо възможности за изграждане на номенклатури, архиви и генериране на документи