Бетонов възел тип VIN-3

ФУНКЦИОНАЛЕН СЪСТАВ

 • Дозатор на инертни фракции
 • Дозатор на цимент
 • Дозатор на вода - дебитен или тегловен
 • Дозатор на химически добавки /опция/
 • Транспортно устройство
 • Миксер /смесител на компонентите/
 • Шибърно устройство
 • Складово стопанство за цимент – два силуза с капацитет до 120 t
 • Складово стопанство за инертни материали - звездообразен център, в челото на 2200 кръгов сегмент, макс. обем до 2000 m3, активен обем – 76 m3, до 5 дозиращи пневматично управлявани течки, скреперно устройство 12 кВт

КОМПОНЕНТИ

 • Носеща метална конструкция – комплект от вертикална дозираща колона, отворен конус, хоризонтално разположена основна рама, стълба и работни площадки
 • Миксер /смесител/ - физически обем 2500 L, работен обем 1000 L, мотор-редуктор 30 kW, 1500 rpm
 • Шнекови транспортьори /2 броя / - дължина 8 m, диаметър 220 mm, мотор-редуктор 7.5 kW
 • Система за автоматично аериране на силузите – реглируем праг на задействане 5-10 kg/s, регулируема продължителност на въздушния импулс до 8 s
 • Шраперно устройство - SRA50-20 с радиус на действие 20 m, 12 kW
 • Пневматична система – работно налягане 5 атмосфери, компресор с капацитет min 100 L
 • Датчици за положение на изпълнителните механизми и крайни изключватели
 • Везна за инертни материали
 • Везна за цимент
 • Транспортна количка – обем 1000 L, мотор-редуктор 11 kW
 • Релсов път – ширина 1835 mm, дължина 7.5 m
 • Дозатор на вода по дебит -  – виж по-долу
 • Кабинка за управление – 5.94 m2, 220x270x240 cm
 • Пулт за силово управление на изпълнителните механизми
 • Специализиран контролер за управление на машината SmartDoser