За нас

ВИН Електроник ООД е създадена през 2003 г. и за кратко време се превръща в бързо развиваща се компания, произвеждаща и предлагаща на пазара електронни и силовотокови системи за управление на бетонови възли, всякакви механични, електрически, пневматични и други резервни части и агрегати за тях, както и напълно завършени машини, предназначении за производство на промишлени количества бетони. Притежава собствена производственна база, разположена в гр. Плевен – западна индустриална зона.

Фирмата е основана и се притежава равностойно от трима съдружници, занимаващи се в определени ресори, както следва:

Иво Стефанов Ненчев - електроника, механика и електротехника

Николай Атанасов Славчев - механика, електротехника, електроника

Васьо Цветанов Веков -софтуер и електроника, административен управител

Съдружниците формират екип с богат опит при мотажа на нови бетонови възли, извършване на основни ремонти, преместване и автоматизация на съществуващи такива, консултиране при транспорт и строително-монтажни работи. Екипът притежава висока квалификация в разработката и внедряването на електронните системи за управление на бетоновите възли, софтуер за администриране на производството за бетон, както и при обучението на персонал за работа с нашите продукти.