За нас

Винарска изба „Хан Крум” води началото си от далечната 1939 година, когато част от собствениците на лозя в село Хан Крум основават своя лозаро-винарска кооперация. Върху площ от 30 дка е построена изба от класически тип с бетонни резервоари. 

През 1976 започва реконструкцията на винарската изба, включваща технологична линия за висококачествени вина (AOC), бутилираща линия и отделение за стабилизация на вина.

През годините на социализма винарска изба „Хан Крум” е елитна изба за производство на висококачествени бели вина.

През 2005 година се извърши реконструкция на избата, включваща модернизация на съдовия капацитет за съхранение на вина и на бутилиращите мощности.ю
 
ИЗБАТА
Винарска изба „Хан Крум” е разположена в покрайнините на едноименното село, по южните склонове на Шуменското плато, на 9 км североизточно от град Велики Преслав и на същото разстояние на запад от град Шумен.

Лозята в района на избата са около 5500 дка. Основен дял заемат класическите  бели сортове Шардоне, Алиготе, Мускат Отонел, Траминер, Ракацители, Рейнски Ризлинг, а от българските сортове - Димят.

Работният съдов капацитет на избата е 3500 тона, а възможностите за преработка на грозде около 4500 тона.
Освен оборудвана технологична линия за бели вина, избата разполага със съдове за съхранение и стареене на червени вина. Ферментационното отделение е с обем 900 тона и възможност за контрол на температурата.

Винарска изба „Хан Крум” изнася продукцията си за страни от целия свят, сред които: Русия, Англия, САЩ, Чехия, Словакия, Малта, Монголия, Казахстан и др.
 
С надморска височина от 200-250м, с леките бризове от морето по поречието на река Камчия, с характерните си средно пропускливи карбонатно черноземи, сиви горски и алувиално-ливадни почви, микрорайон Хан Крум е събрал в себе си концепцията за terroir  изключително благоприятен за развитие на белите винени сортове.

Климатът е умерено - континентален, със средна температурна сума през вегетацията от 3680-3900° C.

Средната сума на валежите е 590 мм, а през периода на вегетация - 370 мм. Средната температура през юли - август е 21-22° C. Вегетационния период е приблизително 210 дни, като започва около 15 април и завършва около 10 ноември.