За нас

Вендинг Груп ООД е фирма с предмет на дейност инсталиране и пълно обслужване на вендинг автомати за кафе, топли и студени напитки, закуски, пакетирани храни и други.

Фирмата е създадена в началото на 2004 г. след обединение на няколко оператора работещи на територията на Русенска област, като от тогава до днес броят на инсталираните втомати е над 250.

Вендинг Груп ООД е лидер на пазара на самопродаващи автомати, ние работим с консумативи на най изявените производители на вендинг консумативи.

Фирмата е официален вносител на пълната гама продукти на TORREFAZIONE IONIA S.P.A. за България

През 2007 г. Вендинг Груп ООД внедри Система за управление на качеството, която се поддържа в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000, с цел гарантиране на най-високо качество на своите услуги. Това разкри възможност на ръководството и служителите на фирмата да демострират стриктна организираност и постоянен обмен на информация, като крайната цел е постигане на максимална удовлетвореност на клиента.

За да задоволи нуждите от минерална и трапезна вода на своите клиенти, Вендинг Груп ООД започна предлагането й, като фирмата стана екслузивен представител на минерална вода “Банкя” (19л.) с обща минерализация – 255.9 mg/l; pH 9.1 и трапезна вода “Диамант”(19л.) , пречистена с обратна осмоза и обработена с UV лъчи – обща минерализация 50 mg/l и pH 7.5;, за територията на град Русе.

През 2008 г. Вендинг Груп ООД внедри специално разработена система за дистанционен контрол върху всички вендинг автомати, базирана на GSM модул, който предава данни през GPRS към диспечерния център на фирмата. Системата позволява постоянен мониторинг на предлаганите напитки, тяхното качество и техническо състояние на вендинг автоматите.

При констатиране на нередност, висококвалифицираният персонал на фирмата е в състояние да я отстрани в рамките на 20 минути.

В средата на март 2007 г. Вендинг Груп ООД разработи електронна система с безконтактни карти, даваща възможност за консумация на топли напитки без да се използват монети или жетони. По този начин отпадна необходимостта от ежедневното им отчитане и неудобството, свързано със забавянията при доставка на необходимия брой жетони, тяхното броене, ежедневно разпределяне и съхраняване. Чрез системата за картови разплащания Вендинг Груп ООД дава възможност на Ръководството на фирмата ползвател:

  • да постави определени от тях параметри за точен брой безплатни напитки или такива с намалена стойност.
  • да определи кой точно от служителите и персонала ще ползва безплатни или с намалена стойност напитки и тяхното дневно, седмично и месечно количетво.

Явно доказателство за качеството на предлаганите от нас услуги е доверието, което ни гласуват нашите клиенти. С гордост можем да заявим, че наши партньори са едни от най-големите индустриални предприятия, държавни институции, болнични заведения и търговски обекти в нашия град.