Метализация с лак

Предлагаме услугата метализация с лак, която се базира на технологията термично изпарение на алуминий. Тази технология се отличава с

  • Богата цветова гама
  • По-добра гладкост на покритите повърхности, благодарение на използването на лак

Свържете се с нас за повече информация относно предлаганите услуги.