Материали

Ние във Вакуум Тех ООД имаме разработени технологии за нанасяне на тънкослойни покрития чрез магнетронно разпрашване и реактивно магнетронно разпрашване върху следните материали:

  • кристален полистирол
  • удароустойчив полистирол
  • поликарбонат
  • полиетилен терефталат (PET)

Покритията се нанасят без използване на базов или защитен лак. 

Чрез термично изпарение на алуминий нанасяме покрития върху

  • ABS
  • полипропилен
  • полиетилен ниско налягане

За осигуряване на добра адхезия детайлите от полипропилен и полиетилен ниско налягане се подлагат на плазмена обработка на атмосферно налягане преди нанасяне на базовия лак. Използваните базови лакове са специално подбрани за конкретните материали.