За нас

Фирма Вакуум Тех ООД е създадена в началото на 2009 година в град Казанлък. Дружеството се ражда около идеята за създаване на оборудване за безлакова метализация на пластмасови детайли на базата на магнетронно разпрашване и реактивно магнетронно разпрашване. 
Началната инвестиция е използвана за създаването на две високовакуумни системи за метализация с общ капацитет 12 милиона броя детайли месечно при двусменен режим на работа. Оборудването е разработено и произведено в Пловдив от Милко Ангелов Консулт Ко ЕООД и Сател БГ ЕООД. 

След стартиране на производството през октомври 2009 година се инвестира в оборудване за автоматично зареждане и разреждане на детайлите на държателите, което намали производствения брак и броя заети работници.
В средата на 2011 година Вакуум Тех ООД стартира инвестиция в ново производство - метализация на тримерни пластмасови детайли чрез термично изпарение на алуминий във вакуум, разширявайки гамата на произвежданите изделия. Оборудването за това ново производство е проектирано и изработено в Сател БГ ЕООД. 
Днес Вакуум Тех ООД е лидер в областта на вакуумната метализация на пластмасови детайли като е единствен производител, който предлага едновременно безлакова метализация, метализация с базов и защитен лак, боядисване и декориране на обработваните детайли.