Share
Направи запитване !!!

За нас

"Братя Ангелови" ООД е една от водещите фирми, които се занимават с внос, износ, производство и търговия на добавки за фуражната промишленост.

Безспорното качество на продуктите , които предлагаме е гарантирано от големите световно-известни концерни - BASF, NUKAMEL, EVONIK (DEGUSSA), CJ EUROPE, PRIMERY NUTRITION, с които работим от дълго време.

ОБЯВИ

Уведомление
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда:
"БРАТЯ АНГЕЛОВИ" ООД, гр. Пещера, ул. "Индустриална" 6, Ви уведомява относно инвестиционно предложение за "Изграждане на тръбен сондажен кладенец в съществуваща птицеферма за водовземане на вода за нуждите на птицефермата".Птицефермата е разположена в местността "Войника", землище на гр. Пещера