Стъклопакети

Въпреки,че профилът е основата (касата) на прозореца/вратата, най-голямо топло и шумопреминаване се осъществявя през стъклопакета,тъй като той представлява над 80 % от площта дограмата. Именно поради тази причина правилният изборът на стъкло не трябва да бъде пренебрегван и инвестициите в него биха се възвърнали многократно за сравнително кратък период.За да се осигури сух въздух в пространството между стъклата, дистанциониращата рамка се пълни с абсорбиращо вещество. Рамката се залепва към стъклата двустранно с бутил, който се явява като първа бариера против преминаване на водни пари. Като втора бариера се използва еластично винилово уплътнение с полисулфид, полиуретан, силикон или хотмелт.

Най – важната техническа характеристика за един стъклопакет е коефициентът на топлопреминаване „Ug“ и соларният фактор.

Стойността „Ug” дава количеството топлина, което преминава за единица време през 1 m2 от остъклената повърхност(Ug= W/m2K).

Соларният фактор се измерва в % и показва сумата от директно преминалата енергия и онази част от абсорбираната от стъклото енергия, която се излъчва от остъкляването към вътрешното пространство.Колкото по-голямо е директното отразяване на слънчева енергия от стъклото, толкова по-нисък е соларният фактор и по-малки разходите за климатизация през летните месеци.