Полиетилен терефталат-гликол

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА:

  • ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОДХОДЯЩ ЗА ТЕРМОФОРМОВАНЕ
  • ВИСОКА ЯКОСТ НА СЧУПВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА УДАР
  • УДОБНА ЗА ПЕЧАТАНЕ ПОВЪРХНОСТ
  • ВИСОКА СТЕПЕН НА ПЛАСТИЧНОСТ, ПОЗВОЛЯВАЩА СТУДЕНО ОГЪВАНЕ ДО МАЛЪК РАДИУС
  • ВИСОК КЛАС НА УСТОЙЧИВОСТ НА АГРЕСИВНА ХИМИЧЕСКА СРЕДА
  • ГОДЕН ЗА ОПАКОВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ /БЕЗВРЕДЕН ПРИ ПРЯК КОНТАКТ/

PETG дава практически неограничени възможности за използуване, вариращи от хранително-вкусовата промиш-леност до реклама, остъкляване, изработка на навеси, светли части на покриви, фармацевтични опаковки и др.

Полиетилен терафталат – гликолът се обработва лесно даже при ниски температури, което води до икономия на енергия в производствения процес и висока производителност.

Когато е изработен с UV-защитен слой, PETG придобива висок клас на атмосферна устойчивост и има 10-годишна гаранция. Този вид пластмаса притежава отлична прозрачност и светлопропускливост.

Температурен диапазон на използуване – от -40 до +92.5 градуса

Светлопропускливост – до 90% от тази на стъклото, в зависимост от дебелината.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • Изработка на термоформовани прозрачни съдове и кутии – директен заместител на стъклото
  • Защитно остъкляване на рекламни надписи, постери, специално медицинско оборудване, ценови табла, контейнери, опаковки за фармацията
  • Навеси, светли части на покриви, остъкляване на превозни средства

СТУДЕНО ОГЪВАНЕ:

При студено огъване е необходимо да се има пред вид минималния радиус, който е равен на 150 пъти дебелината на листа.

ТЕРМОФОРМОВАНЕ:

Извършва се при температура от 120 до 180 градуса.