За нас

Към момента “БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР” ЕООД има 22 служители, като 7 от тях са с висше образование в областта на геодезията. Повечето от специалистите на дружеството притежават дългогодишен стаж и обширен опит в областта на геодезия, кадастър, устройство на територията, изготвяне на инвестиционни проекти.

Офис помещения: етаж от сграда, собственост на “БЛАГОЕВГРАДСКИ КАДАСТЪР” ЕООД на ул. «Иван Михайлов»№49, с осигурено отопление, ток, водоснабдяване, канализация, топло и шумоизолация, естествено осветление и подходящо офис-обзавеждане.

Комуникации: вътрешни телефонни линии във всяка стая, достатъчен брой външни телефонни линии, факс, електронна поща с индивидуални пощенски кутии, постоянен достъп до Интернет за всички служители, GSM апарати в група за целия личен състав.

Транспорт: 6 автомобила към момента, преминаващи редовен годишен технически преглед.

Специализирано офис-оборудване:

  • Компютърни конфигурации за всички работни места;
  • Лазерни принтери – 3 броя, цветни принтери – 6 броя, скенери – 1 брой, копирни машини -2 броя, плотер мастиленоструен А1 – 1 брой, плотер лазерен А1 – 1 брой. Всички те са конфигурирани и разположение така, че да са удобни за ползване от всички служители на фирмата.

Лицензирани софтуерни пакети в съответствие с изискванията за всяко работно място, както следва:

  • Базов софтуер (за всички компютри): MS Windows 98 SE или MS Windows XP, MS Office 97SE или OpenOffice.org
  • Специализиран софтуер (където е приложимо), включващ пакетите MKad, TPLAN AutoCAD Map 3D 2005, AutoCAD LT 2004, AutoCAD LT 98, Mapsuite+ и др.

Нашите принципи

  • Цялостно и в срок изпълнение на договорите с Клиентите, при точно спазване на функциониращата в Дружеството Системата за управление на качеството ISO 9001:2008;
  • Спазване на всички български закони и нормативни актове, както и на международните стандарти, отнасящи се до извършваните дейности;
  • Създаване на необходимите условия за извършване дейността на Дружеството чрез осигуряване на достатъчно финансови ресурси и подходящи технически средства;
  • Създаване, поддържане и развитие на човешки ресурси, квалифицирани за изпълнение дейността на Дружеството;
  • Създаване на система за оценка удовлетвореността на Клиента, чрез отчитане на неговите забележки и рекламации, с цел подобряване резултатите от дейността на Дружеството;
  • Повишаване квалификацията на персонала и неговия професионализъм, чрез планирано обучение.

Сертификати

Сертификат TUV NORD на система за управление съгласно DIN EN ISO 9001:2000, Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, Удостоверение за вписване в Регистъра на администраторите на лични данни, Сертификат за регистрация за продукти на фирма Аутодеск