За нас

Следвайки неизменния стремеж на всеки човек към запазване здравето и естествената красота, както и съвременните тенденции за развитие на природосъобразна козметика, философията на компанията се гради и базира на основни принципи:

  • Създаваме изключителна българска колекция от качествени козметични продукти, в които самите ние вярваме и харесваме!
  • Внимателно подбираме съставките, с цел постигане на ефективност и очакван резултат, посредством баланс и хармонична синергия между уникалните качества на българските природните съставки и най-новите достижения на високите технологии!
  • Не допускаме компромиси и сме отговорни пред потребителите си, като им гарантираме високо и стабилно качество на произвежданите продукти, осигурявайки строг контрол и стриктно спазване на изискванията и Добрата производствена практика!
  • Стараем се да предлагаме на българските потребители високо качествени съвременни и ефективни козметични продукти на достъпна за тях цена!
  • Не провеждаме тестове върху животни! Клиничните тестове на продуктите се извършват от пробанти, на доброволни начала – служители и потребители-фенове, под строг лекарски контрол!
  • Градим общество от съмишленици, като инициираме и подкрепяме значими, разумни и морални социални каузи, които оказват положително влияние върху здравето, образованието и съзнанието на обществото или отделни негови членове.

Нашето мото е: 
Запазване и развитие на естествената красота, посредством максимално използване на уникалните свойства и разнообразието, които ни предлага българската природа и съвременните научни постижения!