Декинг системи

Дървото е класически строителен материал от векове и като такъв, наред с безспорните си предимства има и сериозни недостатъци.
Естествената дървесина "диша", приемайки и отдавайки влага, като при това мени геометрията си. Понякога необратимо и фатално. Също така, независимо от поддръжката е склонна към гниене и е податлива към разрушителното влияние на микроорганизми и насекоми, които безвъзвратно я разрушават.
Решението е стабилизирането на материала със синтетични продукти. 
Декинг системите са именно такъв материал.
Представляват смлени дървесни частици, свързани с пластмаса.
Така се съчетава естествената визия на дървото със здравината и устойчивостта на синтетичните материали.