За нас

Фирма "Белаз-София" е изключителен дилър на белоруския автомобилен завод "БелАЗ" за България, Гърция и Македония. Заводът е един от най-големите производители на механизация за открит добив и едромащабни строителни работи. Неговата производствена програма включва:

  • самосвали с товароподемност от 30, 42, 45, 55, 80, 120, 130, 180, 200 и 220 тона;
  • поливооросителни машини;
  • челни товарачи;
  • колесни булдозери;
  • влекачи за изтегляне на дефектирали колесни машини;
  • тежкотоварни платформи за металургията и други производствени сфери;
  • самолетни влекачи.

Фирма "Белаз-София"доставя при възможно най-изгодни за клиента финансови условия и гаранции автосамосвали и всякакви други машини, производство на завода "БелАЗ" с конфигурация на двигател, хидравлика, скоростна кутия, вместимост на легена и др. съобразени с конкретните природни и технически дадености и изискванията на потребителя. 

Фирмата разполага с ремонтни бази и складове за резервни части при най-големите рудодобивни открити рудници в страната: "Асарел-Медет" и "Елаците-Мед" и осигурява сервизното обслужване на автосамосвалите "БелАЗ". Като резултат от отличното качество на машините, опита и квалификацията на специалистите на "Белаз-София", себестойността на превозен тонкилометър за цитираните обекти е най-ниска, а коефициентът на техническа готовност на машините е 90-95%. Фирмата е готова да предложи и на други собственици на производствени обекти подържката на машините "БелАЗ". 

"Белаз-София" EООД подържа изключително плодотворно техническо сътрудничество със завода-производител. Като резултат от това:

  • квалификацията на специалистите на фирмата е на изключително високо ниво;
  • при решаване на най-комплицираните технически проблеми има на разположение специалистите на завода "БелАЗ".

С оглед улесняване производствената дейност на своите клиенти, фирмата подържа консигнационен склад в София, от който при аварии се осигурява спешна доставка на необходимите оригинални резервни части в срок от 24 часа от момента на подаване на заявката. 

Специалистите на фирмата консултират клиентите си както по избора на най-подходяща машина за конкретните природни и технически условия, така и по нейното ефективно използване и поддържане.