Асинхронни електродвигатели

  • За подемни механизми;
  • За ходови механизми;
  • Общопромишлено изпълнение;
  • Вривозащитено изпълнение