За нас

„ПХЖ Брадърс Комерс” ЕАД е специализиран производител на колбаси, деликатеси, мляно месо, месни заготовки, разфасовки от свинско месо.

Вкусът на продукцията ни е съобразен с традиционните изисквания на българския потребител. Продуктите ни са приготвени от подбрано охладено свинско месо – собствено производство и говеждо месо, добито в регламентирани кланици на ЕО, като са използвани натурални подправки, характерни за традиционните български рецепти.

Освен типично българските продукти, произвеждаме и колбаси по италиански и австрийски рецепти.

Фирмата извършва производство, транспортиране и дистрибуция на произвежданите асортименти.

Като притежател на един от най-големите свиневъдни комплекси в страната сме наясно с предизвикателствата на Европейския съюз и изискванията на потребителите. Стратегията ни е основана на разнообразяване и обновяване на производството – увеличен асортимент на произвежданите изделия, нови продукти от рода на студенопушени салами, луканки и др., подобряване на опаковките, усъвършенстване на дизайна, запазване и подобряване качеството на произвежданите продукти. Затова създадохме едно модерно месопреработвателно предприятие с високо технологично оборудване и параметри, в което работят отлични и висококвалифицирани специалисти.

Разполагаме с модерно производствено оборудване, съобразено с европейските критерии за производство на храни (в това число и опаковъчно оборудване – вакуумиращи и фолиращи машини).

Стремежът ни е месните продукти да се произвеждат при отлични условия и стриктен контрол.

Ръководството на фирмата осъзнава значението на безопасността на храните и е ангажирано с конкретни цели за постигане на нормативните изисквания и изискванията на нашите потребители. В тази връзка, във фирмата е разработена и внедрена система за анализ на опасностите и контрол в критичните точки(HACCP), с която гарантираме качеството и безопасността на произвежданите от нас продукти.