За нас

БИМ-2011 ЕООД е фирма, която се намира в град Разлог и извършва дейности по пожарната безопасност, за което има разрешение от МВР – Областно управление пожарна безопасност и защита на населението Благоевград.

Фирмата предлага качествено изпълнение на услугите, благодарение на своя екип от квалифицирани служители, които имат необходимите знания и компетентност.

Услуги от БИМ-2011 ЕООД:

 • поддръжка на пожарогасителни и пожароизвестителни системи;
 • обслужване на системи за управление на топлина и дим
 • подрръжка на пожарни кранове
 • сервиз на возими и носими пожарогасители 
 • определяне на категорията по пожарна опасност и класовете на експлозивна и пожарна опасност на сгради 
 • изготвяне на проекти в инвестиционното проектиране по част пожарна безопасност
 • пожарен контрол
 • противопожарно обследване
 • подготовка на сгради за успешно пожарогасене и евакуация 
 • осигуряване на информация, относно всички въпроси и проблеми, свързани с пожарната безопасност
 • провеждане на инструктажи по пожарна безопасност