За нас

Балкан Биосерт ООД започва дейността си през 2003 г., като първата сертифицираща фирма в България и е продукт на съвместен петгодишен проект между български и швейцарски организации, който приключва успешно в края на 2007 година. Собствеността е на български юридически и физически лица. През есента на 2005 г. вследствие на засиления интерес към сертификационните услуги, фирмата откри дъщерен офис в Скопие, Македония.

 

Балкан Биосерт ООД предлага контрол и сертификация на производители, преработватели и търговци на биологична селскостопанска продукция и храни. Сертификацията се извършва съобразно избора на клиентите по националното и европейско биологично законодателство. Съвместно с нашите партньори от Швейцария, Балкан Биосерт предлага и сертификация съгласно стандартите на САЩ, Япония и на частни сертификационни схеми. След появата и на възможностите за еврофинансиране по Програмата за развитие на селските райони биоземеделието става атрактивно за много български производители.

 

Балкан Биосерт ООД има акредитация като орган за контрол и сертификация по 45011 от Българската служба по Акредитация, както и разрешение за работа от Министерството на Земеделието на България. От Февруари 2007 г. фигурира в списъка на одобрените контролни органи на Европейския Съюз с кодов номер BG-BIO-02.

Фирмата е с десетгодишна история, за което време благодарение на компетентността, обективността и коректното отношение към своите клиенти и партньори успява да се наложи като лидер на пазара на биологични сертификационни услуги в България и Македония.