За нас

Балкантел ООД е инженерингова компания, създадена през 1990 г. и специализирана в  областта на телекомуникациите - радио пренос и излъчване; системи за управление и контрол на въздушната навигация и кацане; изграждане, поддръжка и развитие на  комуникационни, информационни и навигационни системи; проектиране и дизайн;  доставка на устройства за жп сигнализация и сигурност; търговия с телекомуникационно оборудване и прецизна измервателна апаратура.

Компанията се е налoжила като водещ доставчик, системен интегратор и цялостен изпълнител на проекти ‘’до под ключ’’. Изпълнила е множество инфраструктурни проекти в сферата на телекомуникациите и навигацията от стратегическо значение за страната.

Балкантел ООД изпълнява множество дългосрочни  договори за следгаранционно обслужване, осигуряващи пълната поддръжка  по време целия жизнен цикъл на оборудването и системите.

За периода на своето развитие, БАЛКАНТЕЛ се e утвърдила като един от най-важните изпълнители и доставчици на апаратура за клиенти като:

  • БТК ЕАД;
  • Министерство на oтбраната;
  • Министерство на транспорта;
  • Ръководство на въздушното движение;
  • НЕК ЕАД;
  • АЕЦ “Козлодуй”;
  • НУ РТС;
  • ДАМТН;
  • ДАГЗ;
  • и много други.

БАЛКАНТЕЛ притежава отлични препоръки, дължащи се на висок професионализъм, надеждност и ефективност и високо качество на изпълнение и обслужване на своите клиенти.

БАЛКАНТЕЛ поддържа Интегрирана система за управление на качеството по стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, AQAP 2110, чрез която се се стреми към максимално удовлетворяване на изискванията и работа в интерес на своите клиенти.