Share
Направи запитване !!!

За нас

АтомЕнергопроект ООД започва своята дейност в началото на 2002 година.

Фирмата е основана от водещи специалисти в областта на ядрената енергетика, с богат опит в изпълнението на разработки в областта на енергетиката и в проектирането на съоръжения за ядрени централи и обекти. Специалисти от фирмата са заемали отговорни позиции при изграждането на АЕЦ “Козлодуй” и АЕЦ “Белене”. Участвали са в разработването на концепциите за реконструкция и модернизация на АЕЦ "Козлодуй" и в разработването на проектите за редица мерки от програмите за модернизация в съответствие със съвременните международни стандарти.

Днес специалистите на фирмата участват активно в разработките и анализите, свързани с продължаване строителството на АЕЦ “Белене” и с изграждането на нова ядрена мощност в България. Те работят по редица консултантски проекти, анализи и прогнозни разработки, свързани с развитието на ядрената енергетика и на електроенергийния сектор в Република България.

Фирмата има водеща роля при разработване на проекта за реконструкция и модернизация на изследователския ядрен реактор на БАН. Участва активно и в проектите, свързани с безопасното управление на радиоактивни отпадъци /РАО/ и отработено ядрено гориво /ОЯГ/ - в цех за преработка на радиоактивни отпадъци /ЦПРАО/, хранилище за отработено гориво /ХОГ/ в АЕЦ "Козлодуй" и постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци /ПХРАО/ Нови хан.

Заедно с това, специалистите от АтомЕнергопроект ООД имат опит и изпълняват множество проектни разработки за конвенционални граждански и промишлени обекти.

Основни дейности:

 • оценки и анализи на безопасността на ядрени съоръжения;
 • проектиране на технологични системи за ядрени и конвенционални съоръжения;
 • методики, изследвания, оценки и анализи за управление на РАО и ОЯГ;
 • якостни анализи на конструкции, системи и компоненти;
 • разработване на експлоатационна документация.

Специализирани програмни продукти:

 • за оценка на радиационната защита на ядрени съоръжения Micro Shield, Micro Skyshine
 • за проектиране на тръбопроводни системи Pipe Pack, Pipe Flow
 • за съставяне на спецификации Building Manager 

По-важни проекти:

 • Проучвания за увеличаване капацитета на ХОГ в АЕЦ”Козлодуй” чрез уплътнено съхраняване на ОЯГ;
 • Отчет за оценка на безопасността и технологичен регламент за експлоатация на ХОГ в АЕЦ”Козлодуй”;  
 • Проучвания, проекти, изследвания и анализи, свързани с изграждането, въвеждането в експлоатация и оценката на безопасността на комплекса съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци в АЕЦ”Козлодуй”;
 • Технически проект за реконструкцията на изследователски реактор ИРТ-2000 на БАН, общ план за частичен демонтаж при реконструкцията и оценка на безопасността на реконструирания реактор;
 • Проучвания, изследвания и анализи за подновяване на строителството на АЕЦ”Белене";
 • Идеен проект за изграждане на гореща камера в ПХРАО-Нови Хан както и множество работни проекти за системи и съоръжения от инфраструктурата на АЕЦ”Козлодуй” и други.