За нас

Фирма "АСТРО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е учредена през 2000 г. в гр. София с основен предмет на дейност - супервайзорски контрол и изпълнение на инженерингови и строителни поръчки, полагане на антикорозионни, химични, противопожарни и други защитни покрития върху широк спектър повърхности, доставка на технически продукти и уплътнителни системи за ремонт и поддръжка, топлоизолационни и огнезащитни материали за строителството и промишлеността, търговия с химически продукти и други индустриални консумативи, както и консултантска дейност в областта на енергетиката и ремонтните работи.

Дружеството е представител на някои от водещите в областта на защитните и ремонтни технологии компании: 

 • THORTEX (Англия)
 • UTEX (САЩ)
 • ROCKWOOL (Дания)
 • ARDEX (Германия)
 • SYNTEEN & LUCKENHAUS (Германия) 

Отличен екип от специалисти - инженери, са в състояние по всяко време да дадат компетентен съвет и оптимално решение на възникналия проблем. Всички процеси по тестването и изпълнението протичат на високо технологично равнище и са съобразени с най-модерните световни тенденции в тази сфера и с най-новите изисквания за безопасност и екологично-чиста дейност. В отношенията ни с деловите партньори, доставчиците и клиентите, ние предлагаме доверие, качество и надеждност - гаранции за всяко ползотворно и дълготрайно сътрудничество. 


От учредяването си до днес, "АСТРО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е постоянен участник в обществени поръчки и изпълнител на ремонтни дейности и доставки на материали и консумативи. Дружеството работи с утвърдени български предприятия като:

 • "ТЕЦ Варна" ЕАД,
 • "Топлофикация - Русе" ЕАД,
 • АЕЦ "Козлодуй" ЕАД ,
 • "Топлофикация - София" ЕАД,
 • ВЕЦ група "Рила" ЕАД,
 • НЕК-ЕАД Предприятие "Язовири и каскади",
 • ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД,
 • ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД,
 • ТЕЦ "Марица Изток 3" ЕАД,
 • "Мини Марица Изток" ЕАД,
 • Мелничен комбинат "Млин-97" АД,
 • "Монбат" АД,
 • "Първа Източна Международна Банка" АД - клон Кремиковци,
 • МБАЛ "Александровска" ЕАД,
 • "Топливо Газ София" ЕАД,
 • "Софарма" АД,
 • "Полихром ПОАП" АД,
 • "Нестле София" АД,
 • "Балканфарма Дупница" АД,
 • "Тракия Папир" АД,
 • "Агрия" АД и др. 


"АСТРО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е фирма изцяло насочена към клиента, която постига успех благодарение на предоставянето на качествени услуги и продукти. През 2004 г. "АСТРО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД получи сертификат за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 9001:2000. 

В пакета от отлично качество, навременна доставка и конкурентни цени на своите продукти и услуги, ние предлагаме и сериозни гаранционни и сервизни условия на своите клиенти и партньори.