Продукти

Фирма Асела АД предлага на своите клиенти следните продукти:

  • Контактори
  • Прекъсвачи
  • Превключватели
  • Електрически табла
  • Ключ двуполюсен
  • Опаковки