За нас

"АРХИТЕКТУРНО ДИЗАЙНЕРСКО СТУДИО" ЕООД е създадено през 2004 г. с предмет на дейност: архитектурно и строително проектиране, интериорен и мебелен дизайн, градоустройство, паркова архитектура и строителен мениджмънт. Приоритет в дейността са обекти с промишлено предназначение, но също така се разработват жилищни сгради, обществени сгради, градоустройствени проекти за жилищни нужди, индустриални зони, проекти по международни програми и други.

В практиката си фирмата изпълнява цялостен мениджмънт на проектантската дейност:

  • проучване и избор на терен
  • изваждане на разрешителни
  • проектиране
  • съгласуване на проекти
  • авторски надзор
  • съдействие при оформянето на документи за въвеждане в експлоатация

Материалното осигуряване на дейността включва пълна компютъризация, разпечатваща и копирна техника, лицензен софтуер, транспортни средства и други. Към установената практика, следва да се отбележи, използването на интернет комуникация за обмен на данни с чуждестранни проектантски бюра, както и владеене на основните западни езици - английски, френски и немски от специалисти във фирмата. Бюрото разполага и непрекъснато допълва информационен фонд за нови материали, строителни технологии и системи в строителството.

Добра атестация за дейността на фирмата са реализираните проекти за редица чужди инвеститори и частни лица.