За нас

Археологическият музей “Марица-Изток” в Раднево е създаден през 1992 година. Той има за основна задача организирането и провеждането на всички спасителни археологически проучвания в района на енергийния комплекс "Марица-изток".

Музейните експонати са подредени в няколко фонда: праистория, античност, средновековие, нумизматика и етнография. Регистрирани са над 250 археологически обекта, в това число надгробни могили, некрополи, открити селища и селищни могили, ямни комплекси, крепости, базилики. Проучени са 54 археологически обекта.

Съхраняват се уникални експонати от камък, кост, бронз и злато. Музея притежава златни и сребърни накити от ранната бронзова епоха, които нямат аналог в България. Интерес представляват съхраняваните в музея предмети от Средновековието. Между тях са бронзови и стъклени гривни, бронзови кръстове, съдове, рисувана и с графито -керамика.

Гордост за музея е разкритата на територията на община Раднево неизвестна досега в науката ранновизантийска крепост. 

Спасителните археологически разкопки в района на комплекс “Марица-изток” са вече традиция, благодарение на която, се попълва фонда на Археологическия музей в града. За популяризиране на научната дейност на музея са издадени 7 тома от поредицата “Марица-изток - Археологически проучвания” и том І от поредицата "История и култура на Раднево и радневския край".