За нас

 

Фирма Аполо е създадена през 1998 г. и има дългогодишен опит в преработката на мляко, като е съхранила най-добрите традиции на сиренарството в България. Предприятието има лиценз за износ в страните от Европейския съюз няколко месеца преди България да стане член – от месец октомври 2006 г.

 

Предприятието работи в екологично чист район, а пасищата, от които се ползваме не са изкуствено наторени.

Успешно продаваме продуктите си в САЩ, Южна Африка, Гърция и Армения.

 

Всички изисквания и регламенти на Европейския съюз по отношение на добри производствени практики, НАССР системите се контролират ежедневно. Предприятието работи с мляко отговарящо за износ в европейския съюз.

 

Амбицията на фирмата е да се вкючи активно в производството на сурово мляко, поради тази причина инвестира в земеделска земя, собствени млекодойни крави и земеделска техника.

Подадени са документи за регистрация на екологично чисто мляко и при получаване на съответните разрешения ще се произвеждат екологични продукти от собствена суровина.