За нас

Алианц Банк България е универсална търговска банка със седалище в гр. София. Създадена е през 1997 г. Банката приема името на основния си акционер - Алианц България Холдинг на 13 октомври 2003 г., като преди това е известна с името ТБ "България инвест".

Алианц Банк България предлага своите продукти в над 100 бизнес и финансови центрове, покриващи цялата страна, които успешно се допълват и от широката агентска мрежа на Алианц България Холдинг.

Банката притежава пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции. 

Алианц Банк България е:

 • Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа;
 • Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни и държавни ценни книжа;
 • Член на Българска фондова борса - София АД;
 • Член на Централен депозитар АД;
 • Член на Асоциацията на търговските банки;

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

  Сума на активите Собствен капитал Нетна печалба
2004 424 681 29 432 5 174
2005 709 172 41 821 7 096
2006 945 130 62 828 9 233
2007 1 464 556 93 647 19 260
2008 1 627 796 139 247 20 849
2009 1 635 350 144 372 5 015
2010 1 645 224 148 506 3 740
2011 1 744 409 161 231 12 151
2012 1 867 222 176 665 12 897
2013 1 975 927 193 466 17 306


Рейтинг на Алианц Банк България АД 
Кредитният рейтинг на Алианц Банк България, определен от агенция Fitch е BBB+/Стабилна перспектива, считано от 26 юни 2014 г. 

Повече за финансовите показатели на банката вижте в Oтчети. 

Мениджмънт 
Алианц Банк България има двустепенна структура на управление, която се състои от Надзорен и Управителен съвет: 

Надзорен съвет:

 • Максим Станев Сираков
 • Димитър Георгиев Желев
 • Кристоф Плейн
 • Реймънд Сиймър
 • Петер Кешбенедек
 • Райнер Франц

Управителен съвет:

Председател: Светослав Гаврийски - главен изпълнителен директор 

Членове:

 • Дорчо Илчев - изпълнителен директор
 • Росен Станимиров - изпълнителен директор
 • Христо Бабев
 • Мариета Петрова
 • Камелия Гюлева

Акционери 
Основни акционери на Алианц Банк България: 
Алианц България Холдинг 
ЗАД "Алианц България" 
ЗАД "Енергия"