За нас

АЛВИК1 ООД е фирма в сферата на производството на алуминиева и PVC дограма, с 18 годишен опит  на българския пазар и като такава, предоставя стоки и услуги, отговарящи на изискванията на клиентите относно качество, професионализъм, компетентност и коректност.

 

Основа на дейността и успеха на „АЛВИК1” ООД е защитата на интересите на клиентите и богатата гама предлагани стоки и услуги

Висшето ръководство на „АЛВИК1” ООД осъзнава задължението си да развива,поддържа и непрекъснато подобрява системата за управление на качеството на фирмата.

Качеството на работата е всеобщо задължение и отговорност за персонала на фирмата.

Нашите усилия са насочени в три посоки:

  • Удовлетворяване изискванията и очакванията на нашите клиенти и да увеличаваме задоволството им посредством предлагане на висококачествени и надеждни продукти от утвърдени марки и доставчици;
  • Защита на интересите чрез запазване пазарният дял на фирмата ;
  • Постоянна грижа за персонала, чрез осигуряване на комфортна работна среда, възмoжности за обучение и развитие, добро заплащане;

 

За постигане на професионализъм и високо качество на предлаганите продукти и услуги, ние се задължаваме да:

Поддържаме сертифицирана система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001 - 2008.

  • Поддържаме високо ниво на квалификация на персонала, с оглед динамиката в областта на производството на алуминиева и PVC дограма ;
  • Приемаме само поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно, професионално и в срок;
  • Проверяваме ефективността на нашите услуги и тяхната пригодност да изпълняват изискванията и очакванията на клиентите;
  • Адекватна реакция на настъпващите изменения във външната среда – субекти на пазара, пазар, държава, околна среда;
  • Създаваме добра работна атмосфера за нашите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, подобряване на комуникациите, постоянно повишаване на квалификацията, спазване на изискванията за сигурност, охрана на труда, опазване на околната среда, ангажираност към качествена работа, признание на лични и колективни успехи;
  • Изпълняваме услуги, предоставяме стоки и подаваме желана информация на нашите клиенти бързо, точно и в подходяща форма;
  • Проверяваме ежегодно нашата система за управление на качеството и постигнатите цели за подобряване на качеството.