За нас

Аква и Газ ООД извършва две основни дейности: търговия на едро с инсталационни материали, обзавеждане на банята и специализирано строителство-  изпълнение на тръбопроводни инсталации за газификация, отопление, климатизация, вентилация, ВиК на промишлени, общественоадминистративни и битови обекти.

Членове сме на Камарата на строителите в България, Камара на инсталаторите в България и Търговско промишлената палата. Вписани сме в Централния професионален регистър на строителя.

Поддържаме делови контакти с водещи фирми от бранша, вносители и производители на съоръжения и елементи, необходими за изграждането и поддържането на съвременни газови  и ОВК инсталации. Имаме сключени договори с Газкомфорт  ЕАД за уредите Vaillant , България Терм- BAXI, Radiant, Viessmann,  De Dietrich, Rielo, Теси, SBM -  България – за промишлено отопление,  Ви Ей Си – България и др. В областта на оборудване за баня представямеROCA, Fayans, Форма Вита и др.. Имаме натрупан богат производствен опит.

Аква и Газ партньор на СВМ

Докато възобновяемата  енергия е много подходяща за използване в дома, в промишления сектор все още не може да се мине без изкопаеми горива.

Енергията на природния  на газ остава най-ефективно и икономично отопление на промишлени и големи непроизводствени  сгради, които изискват използването на значителни индивидуални мощности.

С цел да се осигури максимално съответствие с екологичните цели и необходимостта от намаляване на емисиите, тази енергия трябва да се комбинира с технологиите и продуктите, които са на предната линия с висока производителност:

Децентрализирана отоплителна технология позволява производството на топлинна енергия директно в затопленото помещение, с което се елиминира всякакви допълнителни загуби.

Керамичната технология, която използва принципа на инфрачервеното излъчване, концентрира топлината там, имате нужда от него.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

Като се концентрира енергията, където е необходимо, керамични нагреватели предоставят намаление на бюджета за отопление до 50% годишно.  Това значително намалява емисиите на "парникови" газове. "Най-малко замърсяваща енергия е тази, която не се консумира".

ЕДИН СПЕСТЕН kW ЕНЕРГИЯ Е РАВНО НА  230 ГР. СПЕСТЕН CO² В АТМОСФЕРАТА

Благодарение на своята иновативна концепция, керамични нагреватели демонстрират благоприятни екологични свойства по време на продължителността на живота си:

  • произведени са от рециклирани материали: неръждаема стомана, месинг, керамика.
  • икономии на суровини: Уред генериращ 30 kW топлина тежи само 12 кг, т.е. Енергийната ефективност е 0,4 килограма за киловатчас.
  • оптимизирана логистика: силата на 340 kWможе да се съдържа в обем от 1 m3, като по този начин намаляване на въздействието на транспорта върху околната среда.
  • ниска потребляема  мощност на системата: керамичен нагревател работи без нито една движеща се механична част. Електрическата енергия се консумира само по време на цикъла на превключване за 45 секунди (0.3 W/h за всяко устройство).
  • работоспособността на изделието е повече от 20 години при нормални условия.