Share
Направи запитване !!!

Химическо очистване на индустриално оборудване от отложения

 

АКВАБИОХИМ  е специализирана фирма, която предлага комплексни технологични решения при отстраняването на накипоотложения от различен характер от всякакъв тип съоръжения.  
Фирмата е с дъгогодишен опит при провеждането на химическо-очистване, пасивация и консервация на:

  • Енергийни и промишлени котли – ниско, средно и високо налягане.
  • Отворени и затворени, отоплителни и охладителни системи.
  • Топлообменници, кондензатори, охладителни кули.
  • Масленни системи и др. топлоразменни повърхности.


При провеждането на химическо очистване АКВАБИОХИМ предлага:

  • Разработка на технология - тестване в лабораторни условия на технологични варианти. Технологични разчети, технико-икономическа оценка и избор на работен технологичен вариант.
  • Разработка на технологична схема. Съставяне на спецификация на необходимите материали и химически реагенти.
  • Изготвяне на техническа документация: технологична записка, обяснителна записка за монтаж на временна технологична схема и подготовката на съоръжениятаза химическа промивка. Съставяне на технически отчети за извършените работи
  • Шеф монтаж при изпълнение на технологичната схема, подготовка на съоръженията за химически промивки.   
  • Анализ на контролни образци от отделните зони - Съставяне на протоколи и актове.