Химикали за третиране на индустриални водни системи

Аквабиохим предлага на своите клиенти:

  • Котли - кислородоотнемащи продукти; продукти за защита на кондензния тракт; дисперсанти за очистване на стари и предотвратяване образуването на нови отложения; многофункционални комбинирани продукти.
  • Охладителни системи - отворени; затворени; проточни; чилъри.
  • Химикали за обратна осмоза.
  • Коагуланти, флокуланти, полиелектролити.