Share
Направи запитване !!!

Биопродукти

Фирма Аквабиохим предлага на своите клиенти:

  • Продукти за битови и индустриални отпадъчни води.
  • Продукти за третиране на животински отпадъци.
  • Продукти за контрол на миризмите.
  • Продукти за третиране на метан-танкове и изгниватели.
  • Продукти за третиране на канализационни мрежи.
  • Ремедиация на почви замърсени с нефтопродукти.
  • Очистване на езера и изкуствени водоеми.