За нас

АКВА БИО ХИМ - Химическо и био очистване на индустриално оборудване

Фирма АКВА БИО ХИМ е с основна дейност химическо почистване на индустриално оборудване.Компанията предлага химикали за третиране на индустриални водни системи,съоръжения за пречистване на води и за обезводняване на утайка и търговия на биопродукти.

Химикали за третиране на индустриални водни системи включва третиране на котли,третиране на охладителни системи и химикали за обратна осмоза и други.

Съоръжения за пречистване на води представляват модулни компактни съоръжения за първични третиране на отпадъчни води,съоръжения за пречистване на отпадъчни води и модулни биосистеми за обработка на отпадъчни води. ,,Аква-Био-Хим‘‘ ООД работи в сферата на екологичния инженеринг и е тясно специализирана в проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения за индустриални отпадъчни води, както и оптимизация на съществуващи такива.Нашата цел е да предоставяме на клиентите си качествени пречиствателни съоръжения за индустриални отпадъчни води, изпълнени в съответствие със строгите европейски изисквания за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация.

Съоръженията за обезводняване на утайка включват модулни съоръжения за обезводняване,описание на операциите,техническо описание,снимки на съоръженията и типично разположение.

Биопродуктите които предлагаме за са третиране на метан-танкове и за на канализационни мрежи,за битови и индустриални отпадъчни води,продукти за третиране животински отпадъци,продукти подходящи за контрол на миризмите и за почистване на изкуствени водоеми и езера и други.

Основната политика на компанията е свързана утвърждаване на фирмата на международния и националния пазар и удовлетворяването на клиентите.За да успеем да реализириме политиката целите които сме си поставили са непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги чрез системно управление на дейностите и процесите и изпълнение на изискванията на клиентите.