Категория: Строителство и Имоти » Общо строителство на сгради и строителни съоръжения

Град: София

Адрес: гр. София, ул. Мануш Войвода №6, вх. 1, ет. 1

Телефон: 0888 801 703

За нас

Аери Билд ЕООД има богат опит в строителството и е специализирана в изграждането на обществени, жилищни и промишлени обекти.

Фирмата предлага цялостни решения като главен изпълнител на сгради и съоръжения. Персоналът се състои от професионалисти с висока квалификация и опит.

В дейността си фирмата прилага новостите в строителните технологии и работи със съвременни и качествени материали. За годините на своята работа Аери Билд ЕООД успява да си създаде име на коректен партньор с гъвкава политика, на гарант за качествено и своевременно изпълнение на обектите.

Съгласно изискванията на Закона за Камарата на строителите в България фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителите и притежава съответните категории и удостоверения.