Спомагателни услуги

Ние от АДЕЕЛ предлагаме следните спомагателни услуги:

  •  Прием на стоката
  •  Проверка на съдържанието на кутията и контрол на теглото
  •  Пакетиране
  •  Асемблиране на стоки в един комплект:
  •  Поставяне на инструкции, гаранционни карти, брошури и други рекламни материали
  •  Преопаковане
  •  Етикетиране:
  •  Фолиране на стока