Морски транспорт

Използването на контейнери в транспорта и в частност в корабоплаването доведе до революция в транспортния отрасъл. Съвременното състояние на контейнеризацията се заражда в САЩ през 50те години на миналия век и с лавинообразното увеличение на обема на световната, презокеанска търговия се превръща в неделима част от днешния транспортен пазар.

Контейнерните превози се делят на два основни вида:

  •  Комплектни контейнерни превози (FCL)
  •  Групажни контейнерни превози (LCL).

FCL транспорта се използва да се транспортират по-големи, обемни и тежки пратки, докато LCL превоза осигурява възможност за транспорт на по-малки и леки стоки.

Основнoто предимство на контейнерните превози е ниската цена на транспорта. Като недодастък можем да отбележим по-бавното време за доставка.

Ние от АДЕЕЛ работим с всички най-големи контейнери линии и чрез широката ни мрежа от партньори в цял свят можем да осигурим най-добрите решения на транспортните ви нужди свързани с презокеанския транспорт.