Митническо представителство

Митническите услуги са задължителен съпътстващ елемент в международния транспорт. Нашият офис се намира в непосредствена близост до митница Аерогара София, което ни дава възможност за ефективно и ефикасно изпълнение на митнически услуги.
АДЕЕЛ притежава постоянно разрешение за митнически агент - № 406-2 от 11.05.2006г., издадено от Министерство на финансите.

Митническите услуги, които можем да Ви предоставим са:

 •  Митническо представителство
 •  Предоставяне на банкова гаранция за обезпечаването на митнически сборове при транзитни операции
 •  Оформяне на митнически документи за всички режими
 •  Консултации по всички външнотърговски операции и режими
 •  Коректно и точно създаване на документи за продажба на стоки и услуги съгласно международните спогодби (Invoice, Proforma, Packing list)
 •  Документи за произход на стоката
 •  Kонсултации по казуси, касаещи митническите нормативи и действащи закони
 •  Изготвяне на сертификати за движение (EUR1,AT.R.)
 •  Изготвяне на всички видове транспортни документи (TIR, CMR и др.)
 •  Поставяне на стоки под митнически режими- внос, износ, транзит, митническо складиране, временен внос, временен износ
 •  Реекспортиране на стоки извън територията на Европейския съюз
 •  Унищожаване на стоки
 •  Консултации за съгласуване на европейските изисквания съобразни с ТАРИК условията при внос извън Европейската общност от трети страни
 •  Складиране на стоки във временен склад
 •  Митническо складиране на стоки в склад тип "А"
 •  Склад за вносители на акцизни стоки от ЕС