Застраховки

Карго застраховката е застраховка на товари по време на превоза им, независимо от начина на транспортиране или превозното средство. Поемат се разходите при загуба или повреда на товарите, при транспортиране. Карго застраховкитесе предлагат различни покрития и съответно различна степен на застраховане. С карго застраховка можете да постигнете пълно покритие, ограничено покритие или минимално покритие в зависимост от клаузите, които сте избрали в застраховката.

АДЕЕЛ има сключен абонаментен застрахователен договор със ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ за сключване на карго застраховки на клиентите ни:

По този договор ние можем да предложим на клиентите си:

  • Застраховки на товари до Европа
  • Застраховки на товари до дестинации извън Европа
  • Институтски карго клаузи /А/ според оригиналните „Лондонски клаузи“