Въздушен транспорт

  • Отдалечеността на крайната дестинация от България не влияе върху формирането на цената, нито пък трансферните летища. Цената на килограм намалява с увеличаване на теглото на товара.
  • Обработка на всички видове въздушно карго: летище/летище; врата/врата и летище/врата.
  • Нареждане, проследяване и грижа за обратната информация относно статуса на вашето карго по износ и внос до и от всяка точка по света.
  • Работа в мрежа от професионално подготвени и сертифицирани партнори по света, които се грижат отговорно за всяка наша заявка.
  • Спот цени за вашите извънгабаритни и нестандартни товари.
  • Договорни цени за вашите редовни товари.