За нас

„АГРОТЕХЧАСТ” АД се  намира в гр. Оряхово, област Враца, Северозападна България, разположен върху  52 000 м?  площ .

Предмет на дейност на Дружеството е производство на прикачен инвентар за селскостопански машини, резервни части за почвообработваща и прибиращата селскостопанска техниката, контейнери за мултилифт, падащи бордове за товарни автомобили, както и други видове метални изделия .

Дружеството разполага със следните производствени мощности:
преси - ексцентър, хидравлични и винтови; фрези – копир, универсални и с цифрово програмно управление; стругове -универсални и с цифровопрограмно управление; гилотини -механични и хидравлични; газорези - с фотокопир и цифрово програмно управление; абканти, пробивни машинишлайф машинилентоотрезни машини, ел. пещи и много други.
Производствената листа на „АГРОТЕХЧАСТ” АД  включва над 1000 артикула. Основни продукти са: плугове, брани, култиватори, ножчета, контраножчета, ножове, лемежи, дъски и много други елементи  за почвообработващата и прибираща селскостопанска техника; контейнери за мултилифт – офис, сушилни, прес, бензиностанции и др. видовеснегоринни дъски за трактори и камиони, падащи бордове за товарни автомобили и много другиметални изделия по чертежи и модели на клиентите.

Продукцията на „АГРОТЕХЧАСТ” АД  се реализира както на вътрешния,  така и на външния пазар: Австралия, Австрия, Италия, Германия, Македония, Румъния, Сърбия и др. Дружеството има добре развита дистрибуторска мрежа в страната и чужбина. Мениджърският екип на „АГРОТЕХЧАСТ” АД  е с богат технически и професионален опит и умения.

Във връзка с постоянния стремеж за подобряване на качеството на продукцията и в съответствие с международните изисквания за качеството дружеството е сертифицирано по ISO 9001-2008.

ИСТОРИЯ

Фирма „АГРОТЕХЧАСТ”АД е създадена през месец февруари на 1948 г. на база изкупения от държавата едър земеделски инвентар на частните стопани и на бившата работилница за метални изделия и чугунолеарна в гр.Оряхово. Развитието на фирмата протича през два етапа:

Първи – обхваща дейността на обслужващо и ремонтно дружество за селскостопанска техника от 1948 – 1966г. като машинно-тракторна (МТС) и ремонтно-техническа (РТС) станции.

Втори - през 1967 г. по решение на Министерския съвет се налага преустройство на дейността, като се дава насока за производство на резервни части и прикачен инвентар за селскостопанските машини и се превръща в завод за резервни части (ЗРЧ), която дейност продължава и до днес. През 1992 г. се преименува на „Агротехчаст” АД.

Трети- След 1990г. предприятието е приватизирано от Холдингово дружество “Дунав” АД. По-късно межоритарния дял е изкупен от Косаня ЕООД. В следващите години предприятието започва бързо развитие и от предприятие изправено пред ликвидация само за няколко години се превръща във добре функциониращ завод за производство на голяма номенклатура от изделия. Усвояват се нови продукти, сред които падащи бордове за товарни автомобили съставляващи в момента 30% от производството, както и Мултилифт контейнери, най вече за отпадъчни метали. Само за няколко години Агротехчаст АД се превръща в основен производител на контейнери за най-големите предприятия търгуващи с отпадъчни метали в България.

През 2008г.  мажоритарния дял от Агротехчаст АД е купен от групата “Ес Пи Ел” АД, гр. София.

Бъдещето
Бъдещето на Агротехчаст е свързано с подобряване на качеството на произвежданите продукти и увеличаване на капацитета на производство. В тази връзка през 2012г. Дружеството подписа договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ по О.П. Конкурентоспособност.  Общата стойност на проекта е един милион Евро. Инвестициите ще обхванат всички части от производството, като ще доведат до  енергийна ефективност, увеличаване капацитета и качеството на производство.