Категория: Здравеопазване и Медицина » Медицински центрове и кабинети

Град: София

Адрес: гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 92 (до новата автогара)

Телефон: 02/931 00 22; 0899 920 003

Уеб сайт: www.invitrosofia.com

За нас

“АСМП – МЦ София 2000” ООД е основан на 15.09.1999г. и в този период е един от трите лечебни заведения в гр. София за специализирана извън болнична медицинска помощ. Медицинския център е ситуиран на територията на община Сердика, бул.”Кн. Мария Луиза” 92 в сграда, в която заема два етажа- на етаж 1 са разположени акушеро-гинекологични кабинети, кабинет по стерилитет и репродуктивно здраве, а на етаж 4- консултативни кабинети. Към Медицинския център функционира съвременно оборудвана клинична лаборатория, а изследванията се извършват от лекар с призната специалност и клиничен лаборант. Центъра разполага с модерна апаратура за диагностика и лечение.

“АСМП-МЦ София 2000” ООД предлага достъпни, своевременни и качествени медицински услуги, насочени към укрепване на здравето, профилактика, ранна диагностика, лечение и повишаване качеството на живот на своите пациенти. Медицинската дейност се извършва от 25 лекари с 12 различни специалности, 1 медицинска сестра и 2 акушерки. Всички специалисти са с признати една или две основни или профилни медицински специалности.

В Медицинския център работят и водещи специалисти в областта на “репродуктивното здраве”.

Структура на здравното заведение:

1. Акушерство и гинекология;Асистирана репродукция;

2. Диагностично-лечеб на структура;

3. Административно-стопанска  структура.

АГ центъра на “АСМП – МЦ София 2000” ООД включва:

 • кабинети по асистирана репродукция;
 • манипулационна;
 • клинична лаборатория за хормонални изследвания;
 • специализиран кабинет по образна диагностика;
 • гинекологични кабинети;
 • мамологичен кабинет;
 • ембриологична лаборатория;
 • легла за почасов престой.

В кабинета по асистирана репродукция работят доказани във времето специалисти, като:

 • д-р Таня Янакиева-Акушер-гинеколог с повече от 25 години стаж при лечение на стерилитет и „Ин витро” процедури;
 • д-р Сергей Славов- млад,амбициозен и вече доказал се лекар в областта на репродуктичната медицина;
 • д-р Георги Вакрилов- един от най-известните и утвърдили се ембриолози със стаж около 30 години в тази област.

АГ – Репродуктивно здраве на “АСМП – МЦ София 2000” ООД е клиника за диагностициране и лечение на безплодието при жените и мъжете. Освен това предлагаме гинекологични услуги и профилактични прегледи и извършване на хормонални и кръвни изследвания.

От 2009г. имаме сключен договор за съвместна работа и финансиране с „Център за асистирана репродукция” към МЗ и подготвяме пълния пакет изискуеми документи /изследвания и епикриза /, за да могат пациентите да кандидатстват за финансиране процедура „ин-витро”.

Дейността на АГ – Репродуктивно здраве е съобразена с изискванията на:

1. Асистирана репродукция - хормонална контролирана овариална хиперстимулация;

2. Асистирана репродукция– фоликулна пункция, оплождане, ембриотрансфер, криоконсервация.

3. Асистирана репродукция – хормонална контролирана овариална хиперстимулация включва следните процедури:

 • Контролирана овариална (хипер) стимулация с един или повече лекарствени продукти – инхалационна или инжекционна;
 • Ехографски преглед в хода на стимулациоония процес;
 • Клинико-лабораторни изследвания – репродуктивни хормони.

4. Асистирана репродукция – фоликулна пункция, оплождане, ембриотрансфер, криоконсервация включва следните процедури:

 • Пункция на фоликулите под ехографски контрол;
 • Класическо “ин-витро” оплождане (IVF) или интрацитоплазмено спермално инжектиране (ICSI);
 • Ембриотрансфер и/или Криоконсервация.

Пациентите имат право на три опита „ин витро” финансирани от „Центъра за асистирана репродукция” към Министерство на здравеопазването.

От 2010г до 2014г през „АСМП –МЦ София 2000” ООД са преминали 456 двойки с репродуктивни проблеми, финансирани от Центъра за асистирана репродукция, като от тях има 137 клинични бременнности; 126 родени деца, или по точно казано 34.32% успеваемост.

Диагностично-лечебната структура на “АСМП – МЦ София 2000” ООД включва следните специализирани медицински кабинети: вътрешни болести, кардиология, акушерство и гинекология, мамология, дермато-венерология, неврология, ендокринология, оториноларингология, офталмология, урология, образна диагностика. Има също оборудвана манипулационна.

Извънболничната специализирана медицинска помощ се осъществява съгласно правилата за добра медицинска практика.

Диагностичните и лечебните дейности в ЛЗ се осъществяват от лекари – магистри по медицина, с признати една или няколко специалности, медицински специалисти с висше образование и помощен персонал. Екипът на “АСМП – МЦ София 2000” ООД е с дългогодишен професионален опит и подчертани нравствени качества.

“АСМП – МЦ София 2000” ООД извършва и профилактични дейности. Работи както с индивидуални, така и с корпоративни клиенти: Софарма АД, Унифарм, Българска роза –Севтополис, Солвей Соди , НЕК, АУ- Благоевград и много други. . “АСМП – МЦ София 2000” ООД има договори за обслужване на клиентите на големи застрахователни компании като „ЗК Медико-21” AД,  “ОЗОФ - Доверие” ЗАД, ЗК „Уника”, ЗК „Евроинс” и др.

“АСМП – МЦ София 2000” ООД разполага със съвременна апаратура:

 • ехографски апарати за ултразвукова диагностика;
 • дензитометри за измерване на костна плътност;
 • спирометри за измерване на  дихателен обем;
 • ЕКГ-апарати, ЕКГ-холтер и холтер за отчитане на кръвно налягане;
 • рефрактометър за измерване на зрителна острота;
 • биомикроскоп;
 • тонометър за измерване на очно налягане;
 • електрокаутер за премахване на доброкачествени кожни образования;
 • дерматоскоп.

“АСМП-МЦ София 2000” ООД предлага достъпни, своевременни и качествени медицински услуги, насочени към укрепване на здравето, профилактика, ранна диагностика, лечение и повишаване качеството на живот на своите пациенти.