Категория: Хранителни стоки и продукти » Млечни продукти

Град: Асеновград (Пловдив)

Адрес: гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен ІІ №127

Телефон: 0331/62384

За нас

 

Асеница 96 ООД е смесена животновъдно-растениевъдна фермасъздадена през 1996 г. в град Асеновград.

Специализирана в производство на мляко и отглеждане на телета.

 

Фермата притежава 300 дойни крави, 100 юници и 200 телета. Животните са от породите “Холщайн “ и “ Редхолщайн”.

 

Основното стадо от 300 крави се използва за млекопроизводство. Получените женски телета се отглеждат за ремонтни животни, а мъжките се угояват.

Доенето на кравите се извършва с централен млекопровод, но е изготвен проект по програмата “САПАРД” за оборудване на доилна зала.