Справки и консултации

Изготвяне на справки за статистика:

  • Изготвяне на справки за банки;
  • Изготвяне на справки по задание на клиента;
  • Изготвяне на справки тип приходи/разходи;
  • Консултации във връзка с месни и републикански данъци и такси;
  • Текущо данъчно планиране и навременна оценка на Вашите данъчни задължения във връзка с годишното счетоводно приключване;
  • Консултации във връзка с данъчното,трудово и осигурително законодателство