Share
Направи запитване !!!

Данъчна защита

  • При ревизии от страна на НАП
  • При ревизии от Инспекцията по труда
  • При проверки на Комисията за защита на потребителите
  • Пред НАП за подаване на информация,за извършване на насрещни проверки,подаване на уведомления пл чл.62,регистрация на ЕКАФП,подаване на декл.обр.1и 6,както и декл.по ЗКПО и ЗДФЛ.
  • Пред НАП при връчване на акт за възлагане на ревизия,Акт за установяване на административни нарушения
  • Пред НОИ за предоставяне на текуща и годишна информация