Share
Направи запитване !!!

Административни услуги

  • Упълномощено представителство пред: НАП, НОИ, Агнция по вписванията, банки;
  • Регистрации в Агенция по вписванията, Инспекция по труда, по закона за защита на личните данни, БТПП, регистрация по ЗДДС