За нас

Алуком АД произвежда висококачествени отливки от алуминиеви сплави - детайли за хидравлични системи, части за самолетна, корабна и влакова техника, компоненти за текстилната промишленост, за електротехниката и др. Използваните производствени методи са леене под ниско налягане, леене под високо налягане и леене с газово противоналягане.

От 1997 г. заводът е собственост на Група Технология на металите - Ангел Балевски Холдинг АД.

Най-големият завод за производство на алуминиеви отливки на Балканите. Специализиран в производството на камионни и автомобилни джанти, радиатори и притежава единствената в Европа линия за алуминиеви танкови ролки, пусната в експлоатация през 1987г. Удовлетворява изискванията на автомобилната, електронната, химическата, хранителната и др. индустрии чрез използването на всички съвременни методи и технологии за леене на алуминиеви отливки. Лее всички видове детайли и резервни части за електро- и мотокари. Оборудван с необходимите машини за леене с противоналягане, ниско и високо налягане. Капацитет 5000 тона отливки годишно.

Използваните три метода за производство на алуминиеви отливки - леене под ниско налягане, леене с газово противоналягане и леене под високо налягане - дават възможност на АЛУКОМ АД да удовлетворява потребностите на своите клиенти от изключително широка гама алуминиеви отливки. Леярната има възможност да произвежда алуминиеви детайли с различна конструкция, с тегло от няколко грама до над 150 кг., с размери до 1500 мм. в диаметър по клиентски чертежи, спецификации, 3D-модели и мостри.Сериозно предимство на АЛУКОМ АД е затварянето на производствения цикъл в рамките на завода, тъй като освен с леярски капацитет той разполага с технологични възможности за производство на инструментална екипировка, както и за пълна механична обработка, термообработка, галванизиране и боядисване на алуминиевите детайли.